Sinds 1 januari 2014  moeten brandalarmsystemen zijn voorzien van optische- en/of optische-/akoestische signaalgevers, die voldoen aan de EN54-23 eisen en tevens zijn gecertificeerd volgens EN54.

Met het van kracht worden van de EN54-23, worden er specifieke eisen gesteld aan de lichtoutput en lichtspreiding van optische signaalgevers. Waar in het verleden alleen een akoestisch signaal voldeed, wordt nu in veel gevallen tevens een optisch signaal vereist.

Veel bestaande signaalgevers die momenteel worden toegepast in brandalarmsystemen, voldoen niet aan de EN54-23 eisen in termen van lichtoutput, lichtspreiding en kwaliteit van het kunststof. Deze signaalgevers verliezen daarom hun certificeringen en kunnen niet meer worden gebruikt in nieuwe installaties volgens EN54.

Klaxon is wél klaar voor de EN54-23 en heeft een compleet assortiment signaalgevers ontwikkeld met de gepattenteerde “Pulse Alert” technologie, dat volledig voldoet aan de EN54-23.

Kenmerken van het assortiment:

  • Signaalgever technologie volgens EN54-23
  • Wand- en plafondmontage signaalgevers
  • Wijde lichtspreiding – minder signaalgevers nodig (dus ook minder installatiekosten)
  • Eenvoudig bestaande systemen te upgraden, zonder extra bekabeling
  • Energie efficiënt (20mA @ 0.5Hz flash rate)
  • Beschikbaar in Sonos Pulse (muur- en plafondmontage, 97 dB(A), IP65) en Nexus Pulse (muurmontage, 105, 110 en 120 dB(A), IP66)