Om de hygiëne en de gezondheid te bevorderen is op aandringen van het WHO (World Health Organisation) de regelgeving aangescherpt betreffende de verschillende stoffen die ons drinkwater mag bevatten.

In Nederland is deze regelgeving verenigd in de Drinkwaterregelgeving. Hierin staat dat drinkwaterbedrijven moeten beschikken over een gecertificeerd kwaliteitsmanagement systeem. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van het water, vanaf het moment dat het wordt opgepompt tot het moment dat het uit de kraam komt, voldoet aan de hoogste eisen. Andere elementen uit de Drinkwaterregelgeving zijn een ontheffing vereiste bij gebruik van biociden in drinkwater (bijvoorbeeld in verband met legionellapreventie) en de verplichte inschakeling van een gecertificeerd bedrijf om een legionella-risico-analyse en -beheersplan op te stellen.

Door de hoge eisen is het belangrijk dat alle fittingen, apparaten, componenten en installatie materialen die in contact komen met drinkwater de veiligheid niet in het geding brengen en voldoen aan de (hygiënische) verwachtingen.

Progresss® aqua Serie
Met de nieuwe Progresss® aqua Serie, is AGRO de eerste producent die kabelwartels heeft ontworpen die speciaal voldoen aan de eisen die gelden voor ons drinkwater! Verder voldoet het aan de eisen van de SVGW en DVGW (Zwitserse & Duitse gas en water associatie) en de speciale standaard KTW W270 waarin gespecificeerd staat dat alle materialen die in contact komen met drinkwater getest moeten worden vanuit hygiënische, microbiologische en chemische perspectieven.

Klik hier voor alle productinfo! 

Meer weten?

Neem contact met ons op!
E: [email protected] T: +31 (0)38 443 2400