Verlichting Enecogen

De installatie is gebouwd door de NEM. Het uitgangspunt van de NEM was standaardisatie en met zo min mogelijk armaturen de luxlevels realiseren. Daarnaast was hoge kwaliteit en weinig onderhoud een vereiste. Gunneman kon aan deze eisen voldoen door gebruik te maken van de lineare verlichting van Chalmit. Door gebruik te maken van deze armaturen is tevens er een veilige werkomgeving gecreëerd voor de medewerkers op en rond de installatie.