Verschil tussen ATEX en IEC

ATEX (Atmosphères Explosibles) en IEC (International Electrotechnical Commission) zijn twee verschillende normen die betrekking hebben op de veiligheid van apparatuur in explosieve atmosferen.

Hoewel beide normen gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid van werknemers en de apparatuur die wordt gebruikt in potentieel gevaarlijke omgevingen, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen ATEX en IEC.

ATEX-normen zijn specifiek van toepassing in de Europese Unie en enkele andere landen die deze normen hebben aangenomen. ATEX-richtlijnen en certificeringen zijn bedoeld om de veiligheid te waarborgen in explosieve atmosferen binnen de Europese economische ruimte.

IEC-normen worden internationaal erkend en gebruikt. Ze worden aangenomen door veel landen over de hele wereld, waardoor ze een bredere reikwijdte hebben dan ATEX.

Apparatuur die wordt gebruikt in explosieve atmosferen binnen de Europese Unie moet voldoen aan de ATEX-richtlijnen en vereist doorgaans een ATEX-certificering om als veilig te worden beschouwd voor gebruik in dergelijke omgevingen.

IEC-normen kunnen wereldwijd worden gebruikt, en de certificering en conformiteit kunnen variëren afhankelijk van de regio en de nationale voorschriften. IEC Ex-certificering is een internationaal erkende certificering voor explosieveilige apparatuur.

In het algemeen kunnen ATEX- en IEC-normen op vergelijkbare manieren worden toegepast om de veiligheid in explosieve atmosferen te waarborgen. Het belangrijkste verschil ligt in hun geografische reikwijdte en toepasbaarheid, waarbij ATEX meer gericht is op de Europese regio en IEC wereldwijd wordt erkend. Het juiste normenkader hangt af van de locatie en de regelgeving waaraan een organisatie moet voldoen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met 123ATEX