ATEX Zones

Wat zijn ATEX-zones?

Bij het werken in potentieel explosieve atmosferen is veiligheid van het allergrootste belang. In industrieën zoals chemische productie, olie & gas en grondstoffenopslag en -verwerking is er een risico op explosies door gas of stof. Dat is waar ATEX-zones om de hoek komen kijken en ATEX gecertificeerde apparaten moeten worden ingezet. 

Om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen heeft de Europese Unie een aantal richtlijnen opgesteld; de ATEX richtlijnen. Het begrip ATEX is afkomstig van de Franse benaming ‘ATmosphère EXplosible’

Als specialist op het gebied van verlichting, signalering en kabelwartels zijn bekend met de toepassing van deze producten binnen ATEX-zones. 

 Een explosie kan onder meer ontstaan door:

 • vlammen
 • hete oppervlakken
 • mechanische vonken en lasvonken
 • elektrische installaties en materiaal
 • zwerfstromen
 • onweer en blikseminslag
 • statische elektriciteit
atex verlichting waterzuivering

ATEX-richtlijnen

De ATEX richtlijnen schrijven voor hoe gebieden in een explosiegevaarlijke omgeving geclassificeerd moeten worden. ATEX richtlijnen zijn uitsluitend Europees en hebben betrekking op elektrische en niet elektrische apparatuur. Daarbij is er een directe relatie met de richtlijnen ATEX 114 (producten) en ATEX 153 (Arbo). Daarnaast heeft ATEX vele raakvlakken met andere wet- en regelgeving.

De IEC standaard wordt wereldwijd gebruikt, echter deze standaard alleen volstaat niet voor Europa. Binnen Europa is de ATEX richtlijn verplicht. Verschil tussen ATEX & IEC.

ATEX richtlijnen schrijven voor welke producten er in een ATEX zone toegepast mogen worden. Deze producten worden voorzien van een ATEX normering. 

atex binnen petrochemie

Voor Gas explosieve Atmosferen

 • Zone 0: Dit is het gevaarlijkste gebied, waarin een explosieve atmosfeer voortdurend of gedurende lange periodes aanwezig is of waarschijnlijk aanwezig zal zijn. Dit is meestal het geval in de directe nabijheid van een bron van ontvlambare gassen of dampen.
 • Zone 1: In deze zone is de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer waarschijnlijk tijdens normaal gebruik. Het kan zich bijvoorbeeld voordoen als er lekkages of storingen optreden.
 • Zone 2: In deze zone is de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer onwaarschijnlijk en, als deze zich voordoet, zal deze slechts gedurende korte tijd aanhouden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen tijdens incidentele lekkages of storingen.

 

Voor Stof explosieve Atmosferen

 • Zone 20: Dit is het meest gevaarlijke gebied voor stofexplosies, waarin een explosieve atmosfeer voortdurend of gedurende lange periodes aanwezig is of waarschijnlijk aanwezig zal zijn, zoals in silo’s of tanks waar stofconcentraties hoog zijn.
 • Zone 21: In deze zone is de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer waarschijnlijk tijdens normaal gebruik, maar niet constant. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in stofwervelingen tijdens het hanteren van stof.
 • Zone 22: In deze zone is de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer onwaarschijnlijk en zal deze, als deze zich voordoet, slechts gedurende korte tijd aanhouden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in gebieden waar stofafzettingen zich kunnen ophopen.


Het is belangrijk op te merken dat de classificatie van ATEX-gevarenzones afhankelijk is van de specifieke situatie en het type gevaarlijke stoffen dat aanwezig is.

Werkgevers moeten deze zones identificeren en classificeren volgens ATEX-richtlijnen om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals het gebruik van explosieveilige apparatuur en het implementeren van veiligheidsprocedures, om het risico van een explosie te minimaliseren.

 

Waar is ATEX zoal van toepassing?

Een greep uit enkele sectoren waar ATEX van toepassing is (niet beperkt tot):

 

ATEX-richtlijnen

De ATEX richtlijnen schrijven voor hoe gebieden in een explosiegevaarlijke omgeving geclassificeerd moeten worden. ATEX richtlijnen zijn uitsluitend Europees en hebben betrekking op elektrische en niet elektrische apparatuur. Daarbij is er een directe relatie met de richtlijnen ATEX 114 (producten) en ATEX 153 (Arbo). Daarnaast heeft ATEX vele raakvlakken met andere wet- en regelgeving.

De IEC standaard wordt wereldwijd gebruikt, echter deze standaard alleen volstaat niet voor Europa. Binnen Europa is de ATEX richtlijn verplicht. Verschil tussen ATEX & IEC.

ATEX richtlijnen schrijven voor welke producten er in een ATEX zone toegepast mogen worden. Deze producten worden voorzien van een ATEX normering,

 

ATEX-oplossingen

ATEX geclassificeerde producten kunt u op onze website herkennen aan ‘Ex’ in de productnaam. Onder ‘Goedgekeurd voor’ op de product pagina en in de bijbehorende datasheets vindt u de ATEX zones waarvoor het product is goedgekeurd.

De geschiktheid van apparatuur is afhankelijk van meerdere factoren. Denk aan de toepassing, zone, gas- of stofgroep, de beschermingswijze, enz.. Zeker bij armaturen en apparaten van onduidelijke herkomst is het essentieel te controleren of de certificering juist is en het apparaat binnen de betreffende ruimte mag worden toegepast. Laat u door een ATEX specialist adviseren.

 

ATEX product advies

Onze product specialisten zijn getraind op het gebied van ATEX 114 en hebben de benodigde productkennis om u van een goed productadvies te voorzien. Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op.

Bel ons op 038 443 23 00 of neem rechtstreeks contact op metéén van onze product specialisten. 

Heeft u vragen, onduidelijkheid rondom het thema explosieveiligheid voor uw specifieke situatie. Neemt u dan contact op met een professioneel en erkend bureau op het gebied van inspecties en advies. 

Thema ATEX / Explosieveiligheid