Smart Lighting industriële verlichting

Smart Lighting-systeem: waar moet je als installateur rekening mee houden?

Met de toenemende vraag naar slimme technologie is de behoefte aan Smart Lighting-systemen toegenomen. Slimme verlichting biedt voordelen zoals efficiënt energiegebruik, gemak, veiligheid, en data-analyse. Voor installateurs betekent dit zowel kansen als uitdagingen

installateur smart lighting

Wat is Smart Lighting?

Smart Lighting verwijst naar verlichtingssystemen die energie-efficiënt, gebruiksvriendelijk en veilig zijn. Deze systemen maken gebruik van technologieën om verlichting automatisch aan en uit te schakelen, te dimmen op basis van daglichtsensoren, en om data te verzamelen voor energieverbruik, luchtkwaliteit, en onderhoud . Bovendien kunnen ze gebruikt worden voor asset tracking, waarbij producten binnen een productie- of distributieproces in real-time getraceerd kunnen worden .

Voordelen van Smart Lighting

 • Lager energieverbruik.
 • Verzameling van installatiegegevens.
 • Inzicht in mogelijke kostenbesparingen.
 • Procesoptimalisatie door automatisering.
 • Vereenvoudiging van facilitair beheer.
 • Waarschuwingen bij defecten.
 • Verlenging van de levensduur van installaties.


Domoticasysteem versus IoT-lichtinstallatie

Een fundamenteel verschil tussen een simpel domoticasysteem en een geavanceerd IoT-lichtinstallatiesysteem ligt in schaalbaarheid, betrouwbaarheid, privacy en veiligheid. IoT-lichtinstallaties moeten grootschalig en betrouwbaar zijn, vooral voor industriële toepassingen.

Bouwstenen van een Smart Lighting-systeem

 1. Node of Device
  Basiscomponenten van een Smart Lighting-systeem kunnen onderling draadloos communiceren zonder centrale computer. De technologie maakt gebruik van processors, antennes, en communicatieprotocollen .
 2. Gateway
  Een gateway verbindt het IoT-netwerk met servers of andere netwerken. Het is aanbevolen om redundantie door meerdere gateways in te bouwen om systeemuitval te voorkomen .
 3. Anchor Point (of Beacons)
  Deze vaste referentiepunten in gebouwen helpen bij het positioneren van bewegende IoT-hardware, wat essentieel is voor track and trace-toepassingen .
 4. Operating System
  IoT-communicatie gebeurt via specifieke, energiezuinige OS’en gebaseerd op Linux, zoals Bluetooth, Zigbee en Z-wave .
 5. Server/Cloud
  Verbindingen met servers of het internet maken het mogelijk om data wereldwijd samen te voegen en te analyseren. Grote cloudservices zoals AWS bieden diensten voor grootschalige data-analyse.


Protocollen en applicaties

De keuze voor protocol en applicatie is cruciaal. Protocollen bepalen de communicatiemanier terwijl applicaties de programmatielaag vormen. Er is onderscheid tussen gesloten en open systemen, waarbij systemen zoals Matter compatibiliteit tussen verschillende smart home-apparaten beogen .

Belangrijke keuzefactoren:

 • Gebruiksgemak
 • Toepassingsgebied
 • Instapniveau
 • Kosten van inbedrijfstellen
 • Schaal van de installatie

DALI lichtinstallaties

Bekabelde DALI-systemen bieden flexibiliteit en eenvoudigere integratie, maar zijn complex en minder te wijzigen post-installatie. Draadloze DALI-systemen, daarentegen, geven meer flexibiliteit en vereenvoudigen de bediening en het programmeren .

Ontwerpen van een Smart Lighting-systeem

Het ontwerpen begint met het samenstellen van een kernteam en het duidelijk in kaart brengen van factoren zoals privacyverantwoordelijkheden en locatie-eisen. Het team moet de wensen van de klant en noodzakelijke bouwblokken goed definieren om tot een geslaagd ontwerp te komen .

Conclusie en kansen voor installateurs

Smart Lighting-systemen bieden aanzienlijke voordelen: snellere installaties, duurzaamheid, uitgebreide toepassingsmogelijkheden, en onderhoudsautomatisering. Voor installateurs betekent dit een potentieel voor extra omzetgroei en langdurige relaties met klanten .

Specialist in industriële LED-verlichting

Gunneman biedt uitgebreide ondersteuning aan installateurs via hun Installateurs Support Programma, topkwaliteit producten en maatwerkadvies. Hierdoor kunnen installateurs Smart Lighting efficiënt en succesvol implementeren.

Thema industriële verlichting