Kleurweergave van LED

Kleurweergave is het vermogen van een lichtbron om nauwkeurig de kleuren van verlichte objecten weer te geven. Een nauwkeurige kleurweergave is belangrijk waar kleurherkenning nauw verweven is met een taak, zoals bij grafische vormgeving of de bereiding van voedsel.

Maar kleurweergave is ook een bepalende factor voor het comfort, de aantrekkelijkheid of het visuele voorkomen van elke verlichte ruimte of object.

kleurtemperatuur werkplek

De kleurweergave-index uitgedrukt in CRI of Ra

Bij LED armaturen wordt de kleurweergave aangegeven in een waarde van 0 tot 100. De eenheid hierbij is CRI of Ra. De kleurweergave-index (CRI of Ra) is een maat die aangeeft hoe nauwkeurig de kleuren worden weergegeven van een kunstmatige lichtbron in vergelijking tot de kleurweergave van het daglicht. Hoe dichter de waarde in de buurt van 100 ligt, hoe dichter de weergave komt bij natuurlijk (zon)licht (of gloei of halogeen), zodat objecten er meer natuurlijk uitzien.

Waarom zijn de huidige CRI metingen niet voldoende?

Betekenis-CRI-waarde

De kleurweergave-index komt momenteel vrijwel altijd tot stand door het meten van 8 kleuren met matige verzadiging (pastelkleuren). De CRI (Ra) wordt gemeten over de kleuren R1 t/m R8, zoals aangegeven in onderstaande figuur. In de meting wordt o.a. de belangrijke kleur rood (R9) niet meegenomen. In de praktijk betekent dit dat een LED een relatief hoge CRI waarde (> 80) kan hebben, terwijl de “sterke” rode kleur (R9) slecht is vertegenwoordigd. Rood is een belangrijke en dominante kleur die veel voorkomt in o.a. huidtinten, kleren, voedsel (vlees, groenten), medische wereld, etc. Daarom is rood essentieel voor de natuurlijke weergave van kleuren.

Laat u dus niet alleen (mis)leiden door een hoge CRI waarde (> 80), maar kijk naar het gehele kleurspectrum, waarbij met name de rode kleur (R9) speciale aandacht verdient. Een meting over in ieder geval R1 – R9, maar beter nog over R1 – R15 juichen wij van harte toe.

kleurenspectrum LED-verlichting

Wilt u meer weten over LED-armaturen en de beoordelingscriteria, neem dan contact op met onze lichtadviseurs.

Thema industriële verlichting